เลือกจำนวนและระยะเวลาเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  สมัครกู้เงิน

  ต้องการเงินกู้ด่วนผ่านสินเชื่อกู้ยืมนอกระบบและการสมัครบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด

  สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

  สหกรณ์บริการ

  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  สหกรณ์นิคม

  สหกรณ์ร้านค้า

  สหกรณ์ประมง

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง

  สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีสะเกษ

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล

  สหกรณ์ออมทรัพย์

  สหกรณ์การเกษตร

  รู้จักกับ สหกรณ์ คำที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็ก จริง ๆ แล้วสหกรณ์ คืออะไร

  คำว่าสหกรณ์นั้นเราต่างก็เคยได้ยินกันมาอย่างเนิ่นนาน หลาย ๆ คนก็เข้าใจว่าสหกรณ์ คือร้านขายของประจำโรงเรียน มีไว้ให้ซื้อของที่ราคาถูกกว่าร้านค้านอกโรงเรียน แต่ยังไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้วสหกรณ์ คืออะไรกันแน่ ซึ่งสหกรณ์นั้นก็เป็นเหมือนกับองค์กรเล็ก ๆ องค์กรหนึ่งที่มีสมาชิกรวมตัวกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป การรวมตัวในการทำสหกรณ์นั้นก็จะมีการเอื้ออำนวยผลประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์นั้นก็เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพวกพ้องในสหกรณ์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งก็อย่างที่เห็นว่าเราได้เข้าร่วมสหกรณ์ของโรงเรียนตั้งแต่เด็ก บางโรงเรียนก็จะมีเงินปันผลแจกให้ในทุก ๆ สิ้นปีโดยไม่ต้องเป็นหนี้สะสมแบบสินเชื่อบัตรกดเงินสดเลย และที่สำคัญประโยชน์ที่เราได้รับจากการเข้าร่วมสมัครสมาชิกสหกรณ์ก็คือการซื้อสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนที่ถูกลง และยังมีการสะสมแต้มสมาชิกได้อีกด้วย อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์ภายในโรงเรียน แต่ถ้าถามว่าสหกรณ์มีอะไรบ้าง ก็ต้องบอกเลยว่าสหกรณ์สามารถแบ่งประเภทสหกรณ์ได้มากมายกว่าที่คิด ซึ่งในวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของประวัติสหกรณ์ไทย สหกรณ์จำกัด หุ้นสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ และตอบคำถามที่หลาย ๆ คนสงสัยอย่างเช่น สหกรณ์มีลักษณะอย่างไร และหลักการของสหกรณ์มีอะไรบ้าง

  ลักษณะหลัก ๆ ของสหกรณ์เป็นยังไง สหกรณ์มีลักษณะอย่างไรบ้าง

  ลักษณะของสหกรณ์นั้นก็จะเป็นเหมือนกับครอบครัวเล็ก ๆ สังคมเล็ก ๆ ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสังคมชนบทที่ชาวบ้านเพื่อนบ้านต่างก็ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คอยแก้ไขปัญหาให้กันและกัน อารมณ์ของสหกรณ์หลัก ๆ ก็จะเป็นแบบนี้ ทำให้หลาย ๆ คนเลือกที่จะมาสมัครสมาชิกกับสหกรณ์ของแต่ละพื้นที่ แต่สหกรณ์มีลักษณะอย่างไร โดยหลักการแล้วนั้นก็จะแบ่งเป็น 7 ข้อหลักด้วยกัน ข้อแรกคือสหกรณ์จะมีลักษณะเป็นธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อหารายได้ให้สมาชิกหรือคอยแก้ปัญหาให้สมาชิก ข้อสองสมาชิกทุกคนในสหกรณ์ได้ทำการสมัครสมาชิกมาด้วยความสมัครใจและเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย ข้อสามสหกรณ์จะมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมที่แน่นอน ข้อสี่สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกัน ข้อห้าสหกรณ์ทำการจดทะเบียนถูกต้องโดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล ข้อหกสหกรณ์มีกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และข้อเจ็ดสหกรณ์จะมีผลประโยชน์ร่วมกันและแบ่งปันผลตามสัดส่วน ซึ่งนี่ก็เป็นสรุปสั้น ๆ ที่น่าจะช่วยคลายความสงสัยให้ใครหลาย ๆ คนอยากจะสมัครสมาชิกและกำลังสงสัยว่าสหกรณ์มีลักษณะอย่างไร

  หลักการของสหกรณ์มีกี่ข้อ มีอะไรบ้าง แต่ละข้อรวมกันแล้วดีอย่างไร

  นอกจากจะคลายข้อสงสัยแล้วว่าสหกรณ์มีลักษณะอย่างไร เราก็ยังจะพูดถึงหลักการสหกรณ์กันต่อด้วย เพราะหลาย ๆ คนก็อยากจะรู้ว่าหลักการสหกรณ์มีอะไรบ้าง หลักการสหกรณ์นั้นมีอยู่ 7 ข้อเท่า ๆ กับลักษณะของสหกรณ์ เพียงแต่ว่าหลักการสหกรณ์นั้นจะเป็นสิ่งที่กลุ่มสหกรณ์ทุกกลุ่มจะต้องยึดมั่นถือมั่นตามหลักการสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์บรรลุวัตถุประสงค์แรกเริ่มของการจัดตั้งได้ ซึ่งหลักการของสหกรณ์มีอะไรบ้างนั้น หลักการสหกรณ์ข้อแรกคือ สหกรณ์จะต้องเป็นองค์กรที่เปิดรับทุกคนให้สมัครสมาชิกได้แบบไร้อคติทั้งหมดทั้งปวงไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม หลักการสหกรณ์ข้อสองคือทุกคนจะต้องยอมรับการควบคุมโดยสมาชิกตามหลักการประชาธิปไตย หลักการสหกรณ์ข้อสามคือสมาชิกสหกรณ์จะมีการให้และควบคุมการใช้เงินทุนตามแนวทางประชาธิปไตย หลักการสหกรณ์ข้อสี่คือสมาชิกทุกคนจะปกครองตนเองและเป็นอิสระ หลักการสหกรณ์ข้อห้าคือสหกรณ์จะต้องมีการให้ข่าวสาร ความรู้ การฝึกอบรมและการศึกษาต่าง ๆ กับสมาชิกในสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ข้อหกคือสหกรณ์จะสามารถสร้างความแข็งแรงในสหกรณ์และพัฒนาสมาชิกในสหกรณ์ได้ด้วยการร่วมมือกับสหกรณ์เพื่อนบ้าน และหลักการสหกรณ์ข้อเจ็ดคือสหกรณ์จะทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่ตกลงกันไว้ นี่ก็คือคำตอบโดยสรุปของคำถามที่ว่าหลักการสหกรณ์มีอะไรบ้าง ซึ่งมาถึงจุดนี้แล้วหลาย ๆ คนที่มีความคิดอยากจะพัฒนาชุมชนก็อาจจะอยากทำการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมาด้วยตัวเองบ้างแล้ว

  อยากจัดตั้งสหกรณ์ต้องทำอย่างไร ทำผ่านออนไลน์ได้หรือไม่

  หลังจากที่ทราบกันแล้วว่าหลักการสหกรณ์มีอะไรบ้าง ตอนนี้หลาย ๆ คนน่าจะพอเข้าใจ เห็นรูปร่างคร่าว ๆ ของสหกรณ์แล้ว จนอาจจะอยากทำการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมาเพื่อพัฒนาชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับในส่วนของการจัดตั้งนั้นบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่าการจัดตั้งสหกรณ์นั้นไม่สามารถจัดตั้งลอย ๆ โดยไม่มีการจดทะเบียนได้ การจัดตั้งสหกรณ์จะต้องไปทำให้เป็นเรื่องเป็นราวตามที่ได้ระบุไว้ในลักษณะของสหกรณ์ว่าจะต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่ได้สะดวกกับการเดินทางมากนัก จึงอาจมีข้อสงสัยว่าแล้วการจัดตั้งสหกรณ์สามารถทำผ่านออนไลน์ได้หรือไม่ เพราะปัจจุบันหลาย ๆ อย่างก็สามารถทำได้ผ่านช่องทางออนไลน์กันหมดแล้ว ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่า การทำผ่านช่องทางออนไลน์นั้นสามารถทำได้ แต่ก่อนที่คุณจะไปถึงการจัดตั้งในเว็บไซต์ออนไลน์ คุณเองก็ต้องรวบรวมและหาคนมาสมัครสมาชิกให้ได้เกิน 10 คนเสียก่อน และต้องเขียนวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชัดเจนด้วย หลังจากนั้นก็สามารถยื่นผ่านออนไลน์ได้เลย

  สหกรณ์มีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง แบบไหนดีอย่างไร

  ตอนนี้คุณก็รู้วิธีการจัดตั้งสหกรณ์ รู้แล้วว่าสหกรณ์ คืออะไร รู้ว่าลักษณะของสหกรณ์มีอะไรบ้าง และยังรู้อีกด้วยว่าหลักการสหกรณ์มีอะไรบ้าง ซึ่งตอนนี้คุณก็มีความรู้พื้นฐานคร่าว ๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ไปพอสมควรแล้ว แต่ถ้าคุณคิดจะทำการจัดตั้งสหกรณ์ คุณก็ควรจะรู้ด้วยว่าประเภทของสหกรณ์มีอะไรบ้าง ก็ต้องบอกเลยว่านอกจากทั้งลักษณะของสหกรณ์และหลักการสหกรณ์จะมี 7 ข้อแล้ว ประเภทสหกรณ์ก็มี 7 ประเภทด้วยเช่นกัน ซึ่งแต่ละประเภทสหกรณ์นั้นสมาชิกสหกรณ์ก็จะใช้ประโยชน์กับแต่ละสหกรณ์ได้แบบตรงตัวตรงวัตถุประสงค์กันเลยทีเดียว โดยประเภทสหกรณ์ของสหกรณ์ไทยนั้นก็จะมี สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งประเภทสหกรณ์เหล่านี้ก็ล้วนแต่อ้างอิงมาจากอาชีพที่คนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกัน รวมถึงสหกรณ์ที่จะเข้ามาช่วยเพื่อดูแลปัญหาเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ไทยอีกด้วย

  สมาชิกของสหกรณ์จะได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมสหกรณ์บ้าง

  สำหรับประโยชน์ของการเข้าร่วมสมัครสมาชิกสหกรณ์นั้น แน่นอนว่าคุณจะได้รับหุ้นสหกรณ์ตั้งแต่ทันทีที่คุณได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งในส่วนของหุ้นสหกรณ์นั้นเราจะไปอธิบายกันต่อในภายหลัง และนอกจากหุ้นสหกรณ์ที่คุณจะได้รับแล้ว คุณก็ยังจะได้เจอกับกลุ่มคนที่พร้อมกันร่วมแรงร่วมใจช่วยกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับคุณ แบบที่คุณไม่ต้องมาคอยกังวลเรื่องต่าง ๆ ในภายหลังอีกด้วย นอกจากนี้แล้วคุณจะยังสามารถได้พัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของตนเองในอนาคตอีกด้วย จะเห็นได้ว่าการสมัครสมาชิกสหกรณ์นั้นทำให้ชีวิตของคุณไม่ต้องเผชิญกับปัญหาเพียงลำพัง แถมยังมีประโยชน์ในเรื่องของการแก้ปัญหาการเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับคุณได้อีกด้วย

  ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ทั้งสหกรณ์ไทยและสหกรณ์แห่งแรกของโลก

  หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่รู้ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ รวมถึงยังไม่รู้ด้วยว่าประวัติสหกรณ์ไทยนั้นเป็นอย่างไร สำหรับทั้งสหกรณ์ไทยและสหกรณ์แห่งแรกของโลกนั้นล้วนแล้วแต่มีประวัติความเป็นมาจากการเกิดปัญหาเศรษฐกิจในสังคม ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์แห่งแรกของโลกนั้นเกิดขึ้นที่โรงทอผ้าซึ่งแรงงานทั้งหลายกำลังถูกเอารัดเอาเปรียบจากระบบเศรษฐกิจจนทำให้มีการเอาตัวรอดกันโดยใช้สหกรณ์และหลักการสหกรณ์เป็นศูนย์รวมแรงงานเอาไว้ ส่วนประวัติสหกรณ์ไทยนั้นก็เกิดจากการที่เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ รายได้น้อยและเกิดหนี้สินต่าง ๆ ตามมา ทำให้มีการจัดตั้งของสหกรณ์ไทยแห่งแรกขึ้นมาและดำเนินกิจกรรมกันมาจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าประวัติความเป็นมาของสหกรณ์แห่งแรกของโลก และประวัติสหกรณ์ไทยนั้นล้วนแล้วแต่มีจุดเริ่มต้นมาจากการแรงงานและการถูกเอารัดเอาเปรียบกันทั้งหมด สหกรณ์จึงต้องยึดหลักความเท่าเทียมเพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันในสหกรณ์อีกต่อหนึ่ง

  ปัจจุบันสหกรณ์ของไทยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง น่าเชื่อถือหรือไม่

  สำหรับสหกรณ์ไทยในยุคปัจจุบันนั้นก็จะยังเห็นว่าหลาย ๆ จังหวัดมีการจัดตั้งสหกรณ์และพยายามดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองกันอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันการทำกิจกรรมสหกรณ์ก็ยังคงมีปัญหาและข้อจำกัดหลาย ๆ อย่างในประเทศไทย ซึ่งบางอย่างก็ยังคงเป็นเรื่องของเส้นสายหรือระบบเศรษฐกิจระดับชาติที่ทำให้กลุ่มสหกรณ์ไทยหลาย ๆ กลุ่มยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของแต่ละสมาชิกให้หมดจดไปได้ หรือบางครั้งผู้นำของสหกรณ์จำกัดทรัพยากรหลาย ๆ อย่างไว้ หรือมีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นในระบบสหกรณ์ไทยหลาย ๆ แห่ง จนทำให้สมาชิกของสหกรณ์ทั่ว ๆ ไปนั้นไม่ได้รับผลตอบแทนเท่าที่ควร ดังนั้นหากถามว่าสหกรณ์ไทยในปัจจุบันน่าเชื่อถือหรือไม่ ด้วยตัวระบบก็ยังคงถือว่าน่าเชื่อถือ แต่ขณะเดียวกันสหกรณ์ไทยนั้นก็ควรจะมีผู้ก่อตั้งที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และไม่เล่นพรรคเล่นพวกกันเองด้วยเช่นกัน

  เรื่องน่ารู้ของสหกรณ์ที่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่ทราบมาก่อน

  ยังมีอีกหลาย ๆ จุดที่ผู้ที่ไม่ได้รู้จักสหกรณ์มาก่อนอาจจะไม่รู้ว่าสหกรณ์มีอะไรบ้าง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของหุ้นสหกรณ์ หุ้นสหกรณ์นั้นคือสิ่งที่สมาชิกสหกรณ์จะได้รับทันทีที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยที่หุ้นสหกรณ์นั้นก็จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นสหกรณ์นั่นก็คือเรื่องของเงินปันผล ซึ่งจะแบ่งไปตามอัตราส่วนหุ้นของแต่ละคน โดยที่ผู้ถือหุ้นสหกรณ์เองก็จะต้องทำการชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือน ซึ่งก็เริ่มตั้งแต่เดือนแรก และที่สำคัญคือสมาชิกในสหกรณ์จะไม่สามารถถือหุ้นสหกรณ์ได้เกินกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในสหกรณ์อีกด้วย

  ความแตกต่างของคำว่าสหกรณ์ไม่จำกัด และสหกรณ์จำกัด ต่างกันอย่างไร

  นอกจากเรื่องหุ้นสหกรณ์ที่หลาย ๆ คนไม่เคยรู้มาก่อนนั้น สหกรณ์ก็ยังสามารถแบ่งออกได้เป็นสหกรณ์ไม่จำกัดและสหกรณ์จำกัดอีกด้วย ซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะแตกต่างกันในเรื่องของความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไป ซึ่งสหกรณ์ไม่จำกัดนั้น สมาชิกทุกคนจะสามารถมีความรับผิดชอบร่วมกันในหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์โดยไม่จำกัดจำนวนหุ้น แต่ถ้าเป็นสหกรณ์จำกัด สมาชิกแต่ละคนจะมีความรับผิดชอบร่วมกันในหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์แบบจำกัดจำนวนหุ้น หรือจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนค่าหุ้นที่ยังใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ ซึ่งในส่วนนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้การทำความเข้าใจบวกกับลงมือเข้าร่วมสหกรณ์จำกัดและสหกรณ์ไม่จำกัดเพื่อศึกษาอย่างละเอียดถ่องแท้ด้วยตนเองอีกที แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์จำกัดหรือสหกรณ์ไม่จำกัด ก็ยังถือว่าสหกรณ์นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาปากท้องของสมาชิกในสหกรณ์อยู่ดี

  ใครที่ควรเข้าร่วมสมาชิกสหกรณ์บ้าง เข้าร่วมแล้วจะดีอย่างไร

  ในส่วนของคำถามที่ว่าใครควรจะสมัครสมาชิกสหกรณ์นั้น ถ้าเอาแค่สหกรณ์ไทย ปัจจุบันนี้ก็มองว่ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มชาวประมง หรืออาชีพต่าง ๆ ที่เหมาะแก่การร่วมแรงร่วมใจนั้นต่างก็ควรเข้าร่วมสมัครสมาชิกสหกรณ์ เพราะการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้นส่งผลดีหลายด้าน ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ การช่วยเหลือในเรื่องของการงานของแต่ละบุคคลที่มีความสามารถมากน้อยแตกต่างกันไป หากสหกรณ์ไทยสร้างความแข็งแรงตรงนี้ได้ การเข้าร่วมสหกรณ์ไทยก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วก็ยังจะทำให้ปัญหาเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพเหล่านี้ที่มีมาอย่างยาวนาน ๆ ค่อย ๆ หมดไป หรือบางครั้งการเข้าร่วมสหกรณ์ที่ตรงกับแต่ละอาชีพก็อาจจะทำให้เกิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มาจากการร่วมแรงร่วมใจกันคิดและพัฒนา จะทำให้เกิดการส่งออกเลยก็ได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเข้าร่วมสหกรณ์นั้นมีข้อดีต่าง ๆ มากมายยิ่งโดยเฉพาะกับกลุ่มอาชีพสหกรณ์ประมง เกษตรกร  หรืออาชีพที่ใช้งานฝีมือก็ยิ่งเหมาะแก่การเข้าร่วมสหกรณ์เพื่อพัฒนาฝีมือให้มากยิ่งขึ้น

  สรุปแล้วการมีอยู่ของสหกรณ์ดีหรือไม่ และสหกรณ์ไทยควรปรับปรุงอย่างไร

  หากสรุปโดยภาพรวมแล้วนั้นการมีอยู่ของสหกรณ์ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ เพราะสังคมสหกรณ์ที่มีรากฐานยึดมั่นมาจากหลักการสหกรณ์ทั้งเจ็ดข้อจะสร้างความเท่าเทียมและความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันในหมู่ขณะ แถมยังช่วยทั้งต่อยอดในส่วนของการศึกษา การงาน เศรษฐกิจ และอาชีพต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม แต่ขณะเดียวกันเมื่อหลักการสหกรณ์มารวมกับระบบสหกรณ์ไทยแล้วก็ยังมีหลาย ๆ จุดที่สหกรณ์ไทยทำได้ไม่ดีพอ ปัญหาที่เห็นบ่อย ๆ ก็มักจะเป็นเรื่องของการโกงหรือรู้กันเองแค่บางกลุ่มในสหกรณ์ทั้งหมด จนทำให้เกิดความไม่โปร่งใสและคนตัวเล็ก ๆ ก็ถูกเอารัดเอาเปรียบกันอีกที ดังนั้นหากสหกรณ์ไทยจะแข็งแรงได้ก็ต้องเริ่มที่ความโปร่งใสตรวจสอบได้ของผู้ก่อตั้งสหกรณ์รวมถึงสมาชิกทุกคนเสียก่อน หากทำเช่นนั้นได้แล้ว รับรองว่ายังไงสหกรณ์ไทยก็จะมีความแข็งแกร่งและต่อยอดสมาชิกสหกรณ์ทุกคนให้ไปถึงจุดหมายที่แต่ละคนต้องการได้อย่างแน่นอน