สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สถาบันการเงินประจำจังหวัดที่ให้บริการแก่เหล่าครู

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2498 โดยสาขาแรกคือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด โดยหลักการของสหกรณ์คือ เป็นสมาชิกโดยสมัครใจ ควบคุมตามหลักประชาธิปไตย ปกครองตนเอง มีการร่วมมือระหว่างสหกรณ์ และเน้นไปที่การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ หลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับระบบสหกรณ์เป็นอย่างดี แต่ก็มีอีกไม่น้อยที่ไม่ทราบว่าองค์ประกอบของสหกรณ์มีอะไรบ้าง ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ว่ามีดีอย่างไร ทำไมข้าราชการจึงนิยมสมัครกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คืออะไร

คล้ายธนาคารแต่ไม่ใช่ธนาคาร เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูดูแลเพียงสมาชิกกลุ่มครูเท่านั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คือสถาบันทางการเงินรูปแบบหนึ่งที่มีการจัดตั้งเป็นอิสระที่ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมและจัดหาทุนเพื่อทำตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ กล่าวคือ การให้บริการโดยการขายหุ้น รับฝากเงิน และนำเงินมาปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าสถาบันการเงินของเอกชน ส่วนสมาชิกที่สมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจะได้รับเงินปันผลสหกรณ์ครู และมีสิทธิ์กู้สหกรณ์ครูได้ อีกทั้งจะได้รับสวัสดิการต่างๆที่พึงได้ โดยมีคณะกรรมการและคอยบริหารให้เกิดกำไรแก่สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู มีอะไรบ้าง

โดยทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จะให้บริการรับฝากเงินและได้รับดอกเบี้ยทีดีกว่าสถาบันการเงินเอกชน และปล่อยกู้โดยคิดอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่ต่ำมาก เพื่อช่วยเหลือเหล่าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่เดือดร้อนและต้องเสียดอกเบี้ยแพงๆจากการกู้เอกชนหรือกู้ผิดกฎหมาย อีกทั้งผู้ที่มีหุ้นจะได้รับปันผลหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทุกปี ไม่เพียงเท่านั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จะมีสวัสดิการมาตรฐานที่แทบจะมีทุกจังหวัดคือ สวัสดิการฌาปนกิจ การทำคลอด ทุนการศึกษา หรือแม้แต่สวัสดิการแต่งงานบางแห่งก็มีเช่นกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไรบ้าง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู มีข้อดีเรื่องดอกเบี้ยในการกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู มีอัตราที่ต่ำมาก และยังเปิดให้กู้ได้หลากหลายรูปแบบ เมื่อเกิดวิกฤติ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก็พร้อมจะช่วยเหลือเหล่าครูด้วยการพร้อมใจกันลดดอกเบี้ยหรือปล่อยกู้เพื่อสู้กับภัยโรคระบาด ทว่าข้อเสียคือ การทุจริตกันภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู pantip ซึ่งล่าสุดเพิ่งมีข่าวเรื่องไม่ไว้วางใจการซื้อที่ดินของสหกรณ์ครูแห่งหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันกำลังสอบกันอยู่ รวมไปถึงการหาคนมาค้ำประกันยามกู้ ที่เราอาจจะต้องหาคนมาค้ำประกันเพื่อรับรอง หรืออาจจะมีคนแวะเวียนมาหาบ่อยๆเพื่อขอให้เราช่วยค้ำ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนั้นนับว่าช่วยเหลือเหล่าข้าราชการครูได้อย่างดี สำหรับใครที่สะดวกจะเก็บเงินอย่างเดียวก็ได้ดอกเบี้ยเยอะ หรือมีเรื่องจำเป็นต้องใช้เงินก็สามารถกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้ หรือใครที่ยังไม่แน่ใจจริงๆ สามารถหาอ่านรีวิวเกี่ยวกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู pantip บนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เลย ซึ่งรับประกันได้เลยว่า การฝากเงินไว้ที่สหกรณ์นั้นคุ้มค่ากว่าธนาคารอย่างแน่นอน

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

สมัครเอมันนี่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น