สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง สหกรณ์ที่ให้ความช่วยเหลือข้าราชการครูประจำจังหวัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง ในปี2566 เป็นหนึ่งในสหกรณ์ที่พบว่ามีกำไร ซึ่งถือเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่ประสบความสำเร็จแห่งหนึ่งเมื่อตรวจสอบจากรายงานกิจการประจำเดือน ซึ่งต้องยอมรับเลยว่าคณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ครูตรังนั้นมีฝีมือ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรังได้ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ให้เหลือเพียงปีละ 5.80% ในส่วนของการออม เปิดให้ฝากประจำ โดยอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 3.10% ทำให้ข้าราชการครูในจังหวัดนั้นสนใจและสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นจำนวนมาก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง การสมัครกับสวัสดิการที่มีให้บริการแก่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง สรุปวิธีสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ในการจะสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เราจะต้องมีเลขที่สมาชิกเสียก่อน จากนั้นก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง โดยกรอกเพียง เลขที่สมาชิก ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และรหัสผ่าน เท่านี้ก็ถือว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์ และสามารถเข้าไปตรวจสอบข่าวสาร หรือคำนวณเงินกู้สามัญด้วยตนเองได้แล้ว นอกจากนี้ เราจะยังได้รับวิธีกู้เงินสหกรณ์ หรือวิธีเปิดบัญชีเงินฝาก ซึ่งหากมีข้อสงสัยอื่นๆ ภายในเว็บไซต์จะมีคำตอบให้เราทุกเรื่องที่เราอยากรู้นั่นเอง

หลายคนยังสับสนว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรังและธนาคารแตกต่างกันอย่างไร 

ท่านผู้อ่านหลายคนอาจจะสนใจระบบสหกรณ์ ซึ่งมีทั้งความเหมือนและแตกต่างกับธนาคารคือ ให้เราเปิดบัญชีเงินฝาก สามารถซื้อหุ้นสหกรณ์ รวมถึงกู้เงินสหกรณ์ได้ และมีจุดมุ่งหมายให้สมาชิกมีเงินเก็บก่อนวัยเกษียณหรือช่วยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง มีสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่หลากหลาย เช่น ค่าฌาปนกิจ ค่าทุนการศึกษาบุตร และอื่นๆอีกมากมาย แต่เป็นการช่วยเหลือสมาชิกข้าราชการที่สมัครเท่านั้น จึงถือว่าเป็นการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม เมื่อเทียบกับธนาคารที่สามารถสมัครขอใช้บริการได้ทุกอาชีพ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง สิ่งดีๆที่สมาชิกจะได้รับ

ในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จะได้รับปันผลหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ตามจำนวนหุ้นและระยะเวลาการเป็นสมาชิก โดยสามารถเช็คเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ได้ที่สหกรณ์ออนไลน์ เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง และไม่ใช่เพียงแค่การเช็คปันผลเท่านั้น ในการตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไม่ว่าจะเงินกู้ เงินออม หรือข่าวสารใดๆ ก็สามารถอัพเดทได้อย่างรวดเร็วบนระบบออนไลน์ ซึ่งสมกับเป็นยุคดิจิทัล 2023 ที่ทุกอย่างรวดเร็วฉับไว

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในปัจจุบันเผยว่า หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เป็นอันดับ 1 ที่เป็นหนี้มากที่สุดในระบบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ทำให้ต้องกลับมาฉุกคิดแล้วว่า ควรให้ความรู้ในการใช้เงินให้ถูกต้องแก่อาชีพครูกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทางการเงินได้ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถไปต่อยอดให้ความรู้แก่เด็กที่สอน เพราะการเงินเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใช้ตลอดชีวิตนั่นเอง

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู