สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ประวัติอันยาวนานของธนาคารที่ปกครองตนเอง

ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมานั้น ถูกก่อตั้งมายาวนานมาถึง 65 ปีแล้ว โดยเริ่มจดทะเบียนในวันที่ 12 มกราคม 2500 มีการเปลี่ยนชื่อในภายหลังเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด และก่อตั้งโดยใช้คนเพียง 68 คน สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เป็นสถาบันทางการเงินที่ปกครองตนเองอย่างอิสระ มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือทางด้านการเงินและการออมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ โดยมีระบบการตรวจสอบที่เข้มข้น ซึ่งสมาชิกสามารถร่วมตรวจสอบได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการทุจริตหรือเอื้อผลประโยชน์เพื่อใครอย่างแน่นอน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา สมัครดีไหม ใครสมัครได้บ้าง

บุคคลธรรมดาก็สามารถสมัครสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาได้เช่นกัน

สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ต้องทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อกรอกรายละเอียดและนำส่งที่สหกรณ์โดยตรง ซึ่งการเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูโคราชสามารถสมัครได้บุคคลธรรมดาและข้าราชการครู โดยข้าราชการจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ปกติ และบุคคลธรรมดาจะเป็นสมาชิกสหกรณ์สมทบ ซึ่งสมาชิกทุกคนจะต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้น โดยสมาชิกจะได้รับค่าตอบแทนเป็นปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ซึ่งแตกต่างกันตามจำนวนหุ้นและตามวันที่สมัคร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา มีเว็บไซต์ที่อัพเดทข้อมูลตลอดเวลา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาเงินปันผลอยู่ที่อัตราร้อยละ 5.7 ต่อปี ซึ่งสามารถดาวน์โหลดวิธีการคำนวนได้จากเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ได้เลย โดยที่เว็บไซต์นี้จะอัพเดทข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูโคราช รวมถึงรายละเอียดต่างๆที่ต้องรู้ อาทิ เงินกู้ที่เราสามารถขอกู้ได้ สวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ระเบียบข้อบังคับ รวมไปถึงรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินที่ทำให้เราทราบได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญนครราชสีมา ในปี 2566(2023)ได้กำไรหรือขาดทุน แล้วควรลงทุนเพิ่มหรือระงับไว้รอพิจารณาต่อดี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จะดอกเบี้ยเงินกู้หรือดอกเบี้ยเงินฝากก็อยู่ในฐานที่ดีกว่าการกู้นอกระบบ

ดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวหากสมาชิกฝากประจำหรือฝากพิเศษ โดยดอกเบี้ยเงินฝาก 12 เดือนของธนาคารจะไม่เกิน 0.50 %ต่อปี ในขณะที่ดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูโคราช 12เดือน จะตกที่ 3.65% ต่อปี และดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารทั่วไป จะค่อนข้างสูง ในขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา คิดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทอยู่ที่ 6.00 % ต่อปี แน่นอนว่าย่อมต้องต่ำกว่าของเอกชนบางเจ้าหรือการกู้นอกระบบแน่นอน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาหรือสหกรณ์ครูโคราชเรียกได้ว่าครบวงจร ทั้งเงินออม เงินกู้ รวมไปถึงสวัสดิการที่พึงได้ไม่ว่าจะเป็น ทุนการศึกษาหรือโครงการพิเศษ สหกรณ์ครูโคราชก็ได้มีเตรียมเอาให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ จึงทำให้เหล่าข้าราชการในโคราชส่วนใหญ่สนใจสหกรณ์มากกว่าธนาคารนั่นเอง

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล

สินเชื่อฉับไว