สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข คืออะไร

ความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนั้น ต้องบอกว่าเกิดจากการเล็งเห็นถึงปัญหาของข้าราชการชั้นผู้น้อยหรือลูกจ้างประจำกระทรวงสาธารณสุขมีปัญหาเรื่องการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการที่ต้องนำเงินไปใช้ในเรื่องเร่งด่วน หรือมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ แต่ไม่สามารถเข้าถึงสถาบันทางการเงินได้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกู้นอกระบบหรือเข้าสถาบันการเงินของเอกชนที่ต้องเสียดอกเบี้ยแพงแต่ไม่มีทางเลือก ซึ่งการให้บริการในระบบสหกรณ์นั้นมีข้อดีข้อเสียที่เราควรรู้จะต้องศึกษาไว้ให้เข้าใจ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข คือสหกรณ์ที่ตั้งขึ้นเพื่อผู้ที่ทำงานในกระทรวงสาธารณสุข

ขึ้นชื่อว่าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข แล้ว ย่อมต้องหมายถึง การกู้ทื่ดอกเบี้ยต่ำกว่าสถาบันทางการเงินของเอกชนแน่นอน

ในปี 2566 จากเหตุการณ์ต่อเนื่องของสถานการณ์โควิด-19 และปัญหาทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องสภาพคล่องทางการเงินขึ้น ซึ่งสหกรณ์สาธารณสุขก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ออกบริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขและมอบดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ที่ต้องการฝากเงิน รวมไปถึงมอบสวัสดิการดีๆให้แก่สมาชิกที่สมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยอิงตัวเลขและข้อมูลต่างๆจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีมาตรฐานมากที่สุด ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อแก้ปัญหาการติดหนี้นอกระบบและหวังให้ข้าราชการกินดีอยู่ดีมากขึ้น

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข สมัครแล้วได้อะไร

สำหรับผู้ที่สมัครสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จะได้รับเป็นหุ้นกลับมา ซึ่งทุกปีจะได้รับเป็นเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตามแต่กำไรและจำนวนหุ้นของสมาชิก ซึ่งสามารถตรวจสอบและคำนวนได้เลยที่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขออนไลน์ นอกจากนี้ หากฝากเงินกับสหกรณ์สาธารณสุข จะได้รับดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขที่มีอัตราสูงกว่าธนาคารทั่วไปอย่างแน่นอน รวมไปถึงสวัสดิการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา ฌาปนกิจสงเคราะห์ และอื่นๆแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่นั่นเอง

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข กับความน่าสนใจในปี 2023

สำหรับผู้ที่สนใจสมัคร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสหกรณ์ออมทรัพย์ในเว็บไซต์ออนไลน์,เพื่อส่งคำร้องสมัครได้ที่สหกรณ์ แต่ก่อนจะสมัครควรเข้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบรายงานประจำปีเสียก่อนเพื่อดูว่าสหกรณ์นั้นมีกำไรหรือขาดทุน และลองเปรียบเทียบกับธนาคารดูว่าแบบไหนน่าจะคุ้มค่ากว่ากัน ซึ่งสำหรับข้าราชการแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแต่ละจังหวัดจะไม่เหมือนกัน สำหรับคำถามว่าน่าสนใจหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้อ่าน แต่หากคำนึงถึงการขอสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขที่มีดอกเบี้ยต่ำ การเป็นสมาชิกไว้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเช่นกัน

การมีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขก็ถือเป็นเรื่องที่ดี ทว่าควรมาควบคู่กับการให้ความรู้เรื่องการเงินไปด้วย เนื่องจากสหกรณ์โดยส่วนมากเพียงแค่มีคนค้ำก็สามารถขอกู้ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งหากเป็นผู้ที่ขาดซึ่งวินัย การสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เพียงเพื่อหวังสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ก็อาจจะทำให้เกิดวงจรการเป็นหนี้เดิมๆขึ้นมาได้อย่างไม่จบไม่สิ้นนั่นเอง

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน