สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สหกรณ์หรือองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์วัตถุประสงค์หลักๆในการจัดตั้งสหกรณ์ คือการมีขึ้นเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในองค์กร ซึ่งจะมีผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการส่งรายได้หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์หรือเงินฝากให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์อยู่เสมอ ซึ่งจุดเด่นหลักๆก็คือในส่วนนี้ที่ทำให้หลายๆคนสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้อดี ข้อเสีย และจุดเด่นของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ กับการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์

การให้บริการของสหกรณ์ มีทั้งบริการเงินฝากหรือเรียกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ เงินกู้ ที่จะได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม และเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์หรือดอกเบี้ยเงินฝากที่มากกว่าสถาบันการเงินอย่างแน่นอน อีกทั้งในส่วนของหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่เข้าใจ 

ซึ่งหุ้นสหกรณ์ คือ เงินสะสมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ทำการส่งให้แก่สหกรณ์ ซึ่งสมาชิกก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลจากค่าหุ้นของสหกรณ์นั่นเอง และสำหรับคำถามเงินปันผลสหกรณ์ออกเดือนไหน แต่ละสหกรณ์มีการกำหนดวันที่ที่ไม่เหมือนกัน และจะมีการออกปันผลให้ปีละ 1 ครั้งนี้ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ตนเองเป็นสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ กับ การสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มีเงื่อนไขอย่างไร

การสมัครสมาชิกสหกรณ์แต่ละประเภทรวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ จะมีเงื่อนไขที่แตกต่าง ซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจนั้นสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ออนไลน์สหกรณ์ออมทรัพย์นั้นๆ แต่สิ่งหนึ่งที่จะสังเกตได้ว่า แต่ละสหกรณ์จะมีเงื่อนไขที่เหมือนกัน นั่นก็คือ ผู้สมัครจะต้องประกอบอาชีพนั้นๆ ตามกลุ่มการจัดตั้งของสหกรณ์ หรือก็ถือเป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งด้วยสมาชิกที่ประกอบอาชีพข้าราชการนั่นเอง

สหกรณ์ออมทรัพย์ กับ สหกรณ์มีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง

ประเภทของสหกรณ์ออมทรัพย์ จะแบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท ได้แก่

  • สหกรณ์การเกษตร
  • สหกรณ์ออมทรัพย์
  • สหกรณ์ประมง
  • สหกรณ์ร้านค้า
  • สหกรณ์นิคม
  • สหกรณ์บริการ
  • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ซึ่งการจะแยกสหกรณ์แต่ละประเภทตามรายเชื่อนั้น จะยกตัวอย่างได้เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู, สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย และ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ สังเกตได้ว่าจะมีการใช้คำว่าสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ด้านหน้า เป็นการแยกประเภทได้อย่างดี เพื่อป้องกันการสับสน เพราะจะเห็นได้ว่าในประเทศไทย มีสหกรณ์ออมทรัพย์มากมายหลายประเภท บางประเภทก็มีจัดตั้งขึ้นตามแต่ละจังหวัดอีกด้วย

สรุป การเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นั่นถือว่าดีมาก ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ มักจะเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับราชการนั่นเอง ซึ่งข้อดีของการฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ก็คือจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงมาก ๆ เมื่อเทียบกับสถาบันการเงิน ในส่วนของเงินกู้ ก็สามารถกู้ได้เยอะและมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำเช่นเดียวกัน ในส่วนของข้อเสียนั่น เรียกได้ว่าแทบไม่มีเลย จึงเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่คล้ายกับสถาบันที่ดีมาก ๆ องค์กรหนึ่งเลย

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

scb speedy cash

citibank ready credit