สหกรณ์ประมง

สหกรณ์ประมงคืออะไร มีโครงสร้างและลักษณะการดำเนินงานอย่างไร 2023/2566

สหกรณ์ประมงเป็นสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยให้ชาวประมงที่ทำการประมงแล้วพบเจออุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์สหกรณ์ที่มีสมาชิกมารวมกัน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันแก้ไขปัญหาที่พบได้ เพราะปัญหาหลายอย่างเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวคนเดียวได้ จึงมีการรวมตัวกันของสมาชิกเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ประมงขึ้นมา ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดประเภทของสหกรณ์ไทยที่มีการจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ทางวิชาการเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สหกรณ์ประมงมีความเป็นมาอย่างไร

การรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหา สหกรณ์ประมงช่วยเหลือสมาชิกให้ความรู้ เพื่อให้การช่วยเหลือตนเองได้

ในปี 2492 ได้มีชาวประมงประสบปัญหาในการทำประมงและไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จึงมีการรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งสหกรณ์ประมงน้ำจืดขึ้นมาเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา ทำให้สหกรณ์การประมงแห่งแรกของประเทศไทยตั้งขึ้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นสหกรณ์ประเภทประมงน้ำจืด ช่วยเหลือสมาชิกเรื่องที่ทำกิน วิธีการขายสัตว์น้ำที่จับมาได้ การแปรรูปสัตว์น้ำ ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจับสัตว์น้ำที่มีปะสิทธิภาพ หลังจากนั้นก็ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ประมงน้ำเค็มขึ้นในปี 2495 เพื่อให้การช่วยเหลือการทำประมงน้ำเค็ม

สหกรณ์ประมงจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร

การทำประมงนั้นมีลักษณะการดำเนินงานที่มีโครงสร้างต้นทุนการทำประมงสูง อุปกรณ์การทำประมงราคาแพง ทำให้ชาวประมงไม่สามารถทำประมงได้หากไม่ไปกู้เงินมาไว้ทำทุน สหกรณ์ประมงสามารถออกเงินกู้ให้แก่สมาชิกได้โดยไม่มีเงื่อนไขที่เอาเปรียบสมาชิกมากเกินไป นอกจากนี้สหกรณ์กรมประมงยังให้การส่งเสริมเทคนิคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้ชาวประมงมีความเข้าใจเพื่อให้สามารถทำประมงได้ผลผลิตมากขึ้น ให้ความรู้ในการหาตลาดเพื่อให้มีช่องทางในการขายสินค้า เช่นขายผ่านออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมในปี 2023

สหกรณ์ประมง มีบริการอะไรที่น่าสนใจ

นอกจากเรื่องให้บริการด้านวิชาการแล้ว สหกรณ์ประมงยังให้บริการพื้นฐานของสหกรณ์อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการรับฝากเงิน จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก หรือจ่ายเงินปันผลสหกรณ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ เป็นต้น สำหรับใครที่ปี 2566 แล้วยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์สหกรณ์ประมงอาจจะไม่ทราบว่าสหกรณ์ประมงมีที่ไหนบ้าง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายชื่อสหกรณ์ประมงพร้อมสถานที่ตั้งได้จากอินเทอร์เน็ต ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละสหกรณ์ เช่นมีดอกเบี้ยเงินฝากเท่าไหร่ หรือเงินปันผลสหกรณ์ออกเดือนไหนนั้นจะแตกต่างกันไป

การจัดตั้งสหกรณ์ประมงนั้นช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับชาวประมงได้อย่างมากมาย ใครที่ต้องการเงินทุนในการประกอบอาชีพก็มีแหล่งเงินกู้ดอกบี้ยต่ำให้ ชาวประมงที่ขาดความรู้ทำให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพก็มีองค์ความรู้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทำให้ชาวประมงสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้เป็นอย่างดีและนี่คือข้อดีของสหกรณ์การประมง

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

บัตร atm ออมสิน

สมัครบัตรเฟิร์สช้อยออนไลน์