สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีสะเกษ

สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีสะเกษ ระบบองค์กรของสหกรณ์ที่น่าสนใจ

สหกรณ์ประจำจังหวัดไม่จำเป็นต้องมีที่เดียว เหมือนจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีถึง 2 แห่ง คือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ ซึ่งมีจุดประสงค์เดียวกันคือ ส่งเสริมการออม และมอบเงินปันผลที่น่าพอใจใหแก่สมาชิก ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีสะเกษ จะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออกไว้เพื่อให้มีมาตรฐานการทำงานเดียวกัน โดยสหกรณ์จะมุ่งเน้นไปที่ดอกเบี้ยเงินฝากสูง ดอกเบี้ยเงินกู้เป็นธรรม ส่วนปันผลจากหุ้นสหกรณ์นั้นมอบให้ตามความเหมาะสมจากกำไร รายละเอียดอื่นๆของสหกรณ์เป็นอย่างไรนั้น ไปชมกันเลย

สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีสะเกษ โครงสร้างภายในเป็นอย่างไร 

ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีสะเกษ ปกติมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะมีการทุจริตภายใน จึงต้องมีการกำหนดตำแหน่งผู้ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์และผู้สอบบัญชีขึ้นมา

สหกรณ์นั้นมีข้อดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สูงกว่าธนาคาร สวัสดิการต่างๆที่มอบให้แก่สมาชิกและครอบครัว รวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ที่ต่ำกว่าสถาบันทางการเงินเอกชนหรือการกู้นอกระบบ จบปัญหาการไปขอกู้แบบผิดกฎหมายได้อย่างสบายใจ แต่ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์นั้นมีจุดเสี่ยงขนาดใหญ่อยู่คือ การทุจริตภายในนั้นทำได้ง่ายมาก รวมไปถึงคณะกรรมการทำงานไม่เก่งก็มีโอกาสที่สหกรณ์จะขาดทุนได้ ดังนั้นโครงสร้างของทุกสหกรณ์ไม่เว้นแม้แต่สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีสะเกษ จะมีตำแหน่งที่เป็นผู้ตรวจสอบนั่นเอง

สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีสะเกษ ตรวจสอบอย่างโปร่งใส เป็นธรรม 

สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีสะเกษ จํากัดเองก็มีตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบสหกรณ์ที่ถูกแต่งตั้งให้มีหน้าที่ดูแลภายใน เพื่อเป็นการปิดโอกาสการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่กัน และตรวจสอบตัวเลขเพื่อนำมาแสดงให้แก่สมาชิกรับทราบ ดังเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีสะเกษที่จะมีการแจ้งข่าวออกมาเป็นระยะ เช่น การสิ้นสุดสวัสดิการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกที่ติดโควิดเนื่องจากงบหมดไปเมื่อ 28 กพ. 2566 ซึ่งมีการประกาศที่หน้าเว็บไซต์ออนไลน์สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีสะเกษ ทำให้เรารับทราบและเข้าใจถึงปัญหานั่นเอง

ความน่าสนใจของสหกรณ์ออมทรัพย์ศรีสะเกษ

เนื่องจากมีการตรวจสอบที่ดีและมีการบริหารงานที่เก่งจากคณะกรรมการ ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีสะเกษเป็นอีกสหกรณ์ที่น่าสนใจ ด้วยดอกเบี้ยเงินฝากถึง 3.25% ต่อปี ส่วนการกู้สหกรณ์ก็มีให้กู้ได้หลายรูปแบบ ทั้งการกู้แบบพิเศษ การกู้สามัญ และการกู้สามัญหลักทรัพย์ ซึ่งการกู้สหกรณ์ในปี 2023 จะมีอัตราดอกเบี้ย 6.90 % ต่อปี ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเที่ยบกับการกู้นอกระบบ หรือกู้เอกชน ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีสะเกษ เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ที่น่าสนใจที่จะสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อออมเงินไว้ใช้ในอนาคต

ในยุคที่เศรษฐกิจเป็นเช่นนี้ เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นอีกสิ่งที่น่าสนใจในการลงทุน แต่ก็ไม่ควรจะลงทุนทั้งหมดไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีสะเกษเท่านั้น เนื่องจากเราควรแบ่งเงินเป็นกองและลงทุนไว้หลายๆที่ เพราะอย่าลืมว่าเงินมันเฟ้อขึ้นทุกวัน ในขณะที่ค่าแรงนั้นเท่าเดิมนั่นเอง

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล

uob cash plus