สหกรณ์บริการ

สหกรณ์บริการ สหกรณ์ที่รวบรวมคนอาชีพเดียวกัน

สหกรณ์บริการคืออะไร หลายคนคงไม่เคยได้ยินแม้แต่ชื่อแน่นอน สหกรณ์บริการคือสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นโดยบุคคลที่มีอาชีพอย่างเดียวกันไม่ต่ำกว่า 10 คนและได้รับความเดือดร้อนในเรื่องเดียวกันมารวมกัน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อขจัดปัญหาต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้มั่นคงอีกด้วยซึ่งนับว่าเป็นความหมายของสหกรณ์ที่ถูกจัดตั้งขึ้น โดยลักษณะสําคัญของสหกรณ์บริการมีอะไรบ้าง มีรายละเอียด ที่มาที่ไป และผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างไรนั้น เราได้รวบรวมทุกคำตอบมาให้แก่ท่านผู้อ่านเรียบร้อยแล้ว

สหกรณ์บริการ ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์

สหกรณ์บริการแห่งแรกจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2484 โดยกลุ่มคนทำร่ม

การรวมตัวกันภายในกลุ่มผู้มีอาชีพทำร่มในปี พ.ศ. 2484 ทำให้เกิดการจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรก ที่มีชื่อว่าสหกรณ์ผู้ทำร่มบ่อสร้าง จำกัดสินใช้ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ร่มหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ่อสร้าง จำกัด ที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นก็เริ่มเกิดสหกรณ์บริการขึ้นมาเรื่อยๆ เช่น สหกรณ์บริการไฟฟ้าหนองแขม จำกัด ที่ให้บริการเรื่องสาธารณูปโภค และเกิดขึ้นมาอีกหลายรูปแบบ โดยลักษณะของสหกรณ์บริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและช่วยกันในหมู่สมาชิกร่วมมือกับสหกรณ์อื่นเพื่อความก้าวหน้าของกิจการ

สหกรณ์บริการ หลากหลายรูปแบบกับลักษณะของสหกรณ์

สหกรณ์บริการไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้น เพราะความหมายของสหกรณ์นั้นครอบคลุม จึงทำให้เกิดสหกรณ์บริการ มอ, สหกรณ์บริการการไฟฟ้านครหลวง และสหกรณ์อื่นๆขึ้นมามากมาย ซึ่งทั้งสองที่กล่าวไปเบื้องต้นนี้ก็ถือเป็นสหกรณ์บริการเช่นเดียวกัน ทั้งนี้สมาชิกสหกรณ์จะมีสหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาฝีมือ อีกทั้งยังมีแหล่งซื้อขายที่ช่วยเหลือเหล่าสมาชิกให้ได้รับความสะดวก ถูกกฎหมาย และราคาที่เป็นธรรม และเมื่อครบกำหนดสิ้นปีแล้ว ทางสหกรณ์มีกำไรสุทธิ สมาชิกจะได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนตามสัดส่วนที่ได้ลงทุนทำธุรกิจสหกรณ์

สหกรณ์บริการ มีอะไรดีๆกว่าที่คิดเยอะ

ลักษณะของสหกรณ์บางแห่งยังสามารถขอกู้ได้อีกด้วย เช่นสหกรณ์บริการครูแพร่ ที่สามารถขอเงินกู้สหกรณ์ได้ ซึ่งมีทั้งกู้ฉุกเฉิน กู้สามัญ และกู้สามัญปี 2566 ที่มีเงื่อนไขและรายละเอียดต่างกัน หากสนใจเรื่องของสหกรณ์บริการ สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้ที่ เว็บไซต์ออนไลน์ของสหกรณ์บริการที่อยู่ในจังหวัดที่พักอาศัยอยู่ได้เลย ซึ่งในเว็บไซต์ของแต่ละที่จะมีแจ้งข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ รวมถึงเบอร์โทรสหกรณ์ เพื่อไว้ให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเข้าใจในระบบสหกรณ์มากขึ้น

สหกรณ์บริการมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสหกรณ์ต่าง ๆ  สหกรณ์อุตสาหกรรมในครัวเรือน, สหกรณ์เดินรถ,สหกรณ์เคหสถานและบริการชุมชน,สหกรณ์สาธารณูปโภค ซึ่งแต่ประเภทก็จะได้รับผลประโยชน์ตามรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ สมาชิกสหกรณ์จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซื้อของในราคาประหยัด และสามารถดำรงชีพได้อย่างปลอดภัยนั่นเอง

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

บัตรกดเงินสดเงินติดล้อ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข