สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ การให้บริการของสหกรณ์ 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ โดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีการให้บริการที่เหมือนสหกรณ์อื่นๆเช่นเดียวกัน ซึ่งสหกรณ์กรมส่งเสริมท้องถิ่น ก็เป็นประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ตามชื่อเลยนั่นเอง โดยจะเน้นให้บริการแก่ลูกจ้างของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเป็นหลัก โดยมีหลักการในการดำเนินกิจการคือ เป็นประชาธิปไตย ยุติธรรม ยึดหลักความสมัครใจ สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครสมาชิกสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เราได้รวบรวมข้อมูลสมาชิกสหกรณ์มาให้แล้ว โดยมีรายละเอียด ดังต่อไป

ประโยชน์ของสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีอะไรบ้าง ดีไหม?

สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่จะได้รับ 2023

สำหรับผู้ที่ต้องการจะสมัครสมาชิกกับสหกรณ์กรมส่งเสริมท้องถิ่น จะมีสวัสดิการที่มอบให้แก่สมาชิกสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  • สวัสดิการเงินสงเคราะห์กรณีประสบภัย
  • สวัสดิการสำเร็จการศึกษา
  • สวัสดิการเพื่อการสมรส
  • สวัสดิการเพื่อการศาสนา
  • สวัสดิการเพื่อการคลอดบุตร

และยังมีสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายที่ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจะมอบให้แก่ผู้ที่สมัครสหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ วิธีในการสมัครสหกรณ์ออมทรัพย์ มีขั้นตอนอย่างไร

ผู้ที่ต้องการสมัครสหกรณ์ออมทรัพย์ สามารถเข้าเว็บไซต์ของทางสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ทันที โดยจะมีในส่วนของแบบฟอร์มในการสมัครให้กรอกข้อมูล ซึ่งผู้สมัครจะต้องทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวและระบุผู้รับผลประโยชน์ของสหกรณ์คล้ายๆ กับของสหกรณ์ข้าราชการ รวมถึงหนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงินในกรณีเงินฝาก จากนั้นยื่นชำระค่าธรรมเนียมและหุ้นแรกเข้าที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคาร ธกส และนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นต่อสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม

สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ ระบบสินเชื่อสหกรณ์ เป็นอย่างไร

สำหรับระบบสินเชื่อสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก็จะทำหน้าที่เหมือนกับสถาบันการเงินหรือธนาคารนั่นเอง โดยเปิดให้กู้เงินสหกรณ์สำหรับสมาชิกที่ต้องการนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆตามที่สหกรณ์กรมส่งเสริมท้องถิ่นได้กำหนดไว้ในการให้บริการ ซึ่งก็จะมีเงินกู้ให้บริการหลากหลายประเภท ยกตัวอย่างได้แก่ 

  • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 7.5 ต่อปี
  • กลุ่มเงินกู้สวัสดิการ มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 7.5 ต่อปี

สำหรับผู้ที่ต้องการคำนวณเงินกู้ ทางเว็บไซต์ออนไลน์ของสหกรณ์กรมส่งเสริมท้องถิ่น ก็มีให้บริการในส่วนนี้ด้วย สามารถเข้าไปลองคำนวณได้บนเว็บไซต์ของสหกรณ์ได้เลย

สรุป นอกจากสหกรณ์ครูเชียงราย สหกรณ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ของสมาชิกข้าราชการที่เป็นลูกจ้างของสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่น่าสนใจ และลูกจ้างของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นไม่ควรจะพลาด เพราะมีบริการที่ครอบคลุมความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างมาก เพราะมีหลักการในการจัดตั้งขึ้นมา ที่มีความเห็นอกเห็นใจสมาชิกด้วยกัน จึงไม่แปลกใจว่า ทำไมมีผู้ให้ความสนใจการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นจำนวนมาก สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครองได้ที่ 02-2418250-1

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจ

atm ธนาคารไทยพาณิชย์