ลงทะเบียนกู้ กรอ และเช็คเกณฑ์พิจารณาสำหรับการกู้ยืม กรอ เพื่อการศึกษา 2023

กู้ กรอ มีคุณสมบัติสำคัญอะไรบ้าง กู้ยืม กรอ  VS กยศ. แตกต่างกันอย่างไร 2566

รูปแบบกู้ กรอ เกี่ยวข้องกับกองทุนการศึกษามีลักษณะเป็นแบบใดจะเหมือนและมีความแตกต่างกับกองทุนกยศอย่างไรมาดูกันเลย

กู้ กรอ ต้องเตรียมเอกสารขอกู้อะไรบ้าง 

เอกสารขอกู้หลักๆจะใช้ในส่วนของนักศึกษาผู้ที่กู้ยืม กรอ และของผู้ปกครองเป็นบิดามารดา รวมทั้งเอกสารขอกู้ผู้ที่มีสิทธิ์รับรองรายได้ เอกสารขอกู้เบื้องต้นที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
 • แบบคำขอ กู้ กรอ ทั้งรูปแบบ กองทุน กยศ และ กองทุน กรอ จะใช้แบบเดียวกัน
 • เอกสารส่วนบุคคล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)
 • ผู้ที่รับรองรายได้ให้ผู้กองทุนการศึกษาจะต้องเตรียมหนังสือรับรองรายได้ ลงลายมือชื่อ

 

กู้ กรอ ต้องมีคุณสมบัติสำคัญอะไรบ้าง 

สำหรับคนที่ต้องการกู้ กรอ จะต้องนำเงินกองทุน กรอที่ได้ไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนที่เกี่ยวกับการศึกษาทั้งหมด กู้เงินเพื่อการศึกษา กำหนดให้ผู้ที่ต้องการทุน กรอ อยู่ในระดับชั้น ปวส ปริญญาตรี อนุปริญญา ทั้งนี้ กองทุน กรอไม่ได้จำกัดรายได้ของครอบครัวว่าจะต้องมีรายได้ไม่เกินกี่บาทต่อปี ดังนั้น ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องขาดแคลนทุนทรัพย์ก็สามารถขอกู้ยืม กรอ และกรอ ค่าครองชีพ (กรณียื่นว่าขาดแคลน) ได้ 

แต่จะจำกัดอายุไม่เกิน 30 ปีเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในการศึกษาระดับใดก็ตาม และจำกัดสาขาวิชาสำหรับระดับชั้นอนุบาลปัญญา และปริญญาตรี โดยจะสามารถกู้ยืมได้เฉพาะสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศเท่านั้น 

 

กู้ กรอ VS กยศ. แตกต่างกันอย่างไร 

หลายคนอาจจะสับสนว่ากู้ยืม กรอ คือ เงินกู้ กยศ ซึ่งทั้งสองอย่างเป็นเงินกู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษา เรียกว่าเป็นกู้เงินเรียน แต่จะมีความแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

 • กู้ กรอ
  1. กรอ คือ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต 
  2. เกณฑ์พิจารณาอาจจะไม่ได้ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่ต้องการทุนในการเรียนต่อ และเมื่อได้รายได้ในอนาคตจะต้องมาใช้หนี้ที่เคยกู้เงินเรียน
  3. ในส่วนนี้จะจำกัดรายได้ไม่เกินอายุ 30 ปีเท่านั้น
  4. แต่สำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จะสามารถขอในส่วนของ กรอ ค่าครองชีพ ได้ด้วยเช่นกัน
  5. บังคับว่าจะต้องอยู่ในปวส อนุปริญญา และปริญญาตรี โดยสำหรับ ปวส สามารถกู้เงินเพื่อการศึกษาได้ทุกสาขาวิชา และสำหรับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาจะต้องกู้ยืม กรอได้เฉพาะสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศเท่านั้น
 • กู้ กยศ
  1. กยศ คือ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  2. เกณฑ์พิจารณาจะให้เฉพาะผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนเท่านั้น 
  3. ซึ่งจะไม่ได้จำกัดอายุ 30 ปีเหมือนกับกองทุน กรอ โดยกำหนดอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปี โดยดูจากระยะเวลาของหลักสูตรที่เรียนเป็นหลัก 
  4. นอกจากจะเป็นกู้เงินเพื่อการศึกษาแล้ว ยังให้ในส่วนของค่าครองชีพอื่นๆอีกด้วย